Předpověď počasí

Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat v České republice v pátek 20. a v sobotu 21. října 2017. Volební místnost bude otevřena i v zasedací místnosti Obecního úřadu v Tečovicích. Několik informací o přípravě voleb poskytl starosta Jaromír Doležal a pracovnice obecního úřadu Marie Chrastinová.


Průběh voleb v Tečovicích bude mít na starosti šestičlenná okrsková volební komise. Její členové se poprvé sešli v pátek 29. září. Zvolili mezi sebou jako předsedkyni komise Marii Halgašovou (za KDU-ČSL) a místopředsedkyni Stanislavu Zívalíkovou. Tři členy okrskové volební komise delegovaly kandidující politické strany (KDU-ČSL, Strana zelených a Svobodní), tři členy komise doplnil obecní úřad. Zapisovatelkou komise jmenoval starosta pracovnici obecního úřadu Marii Chrastinovou.
Celé Tečovice mají něco přes tisícovku voličů. Hlasovací lístky budou roznášet brigádníci, aby je měli voliči ve svých domovních schránkách nejpozději v úterý 17. října. Volič, který chce uplatnit své volební právo v některé jiné volební místnosti na území ČR nebo i ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Voličské průkazy vydává zájemcům obecní úřad na počkání ve dnech 5. – 13. října, může je také zaslat žadateli do vlastních rukou poštou. Vydání voličského průkazu je pro voliče bezplatné.
„S volbami je pro nás spojena řada povinností. Všechny vynaložené náklady nám však dodatečně uhradí stát,“ řekl starosta Jaromír Doležal. Obec musí zajistit pro volební místnost například počítač, připojení k internetu, psací potřeby, nástěnku, státní vlajku, urny, zástěny a zajistit stravování členů volební komise a proplatit cestovné. Hlasovací lístky pro celou obec si starosta vyzvedne na Magistrátu města Zlína. Roznašeči volebních lístků si musí jejich sady sami vložit do obálek.
Volit bude možno v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin.
Po skončení voleb členové komise sečtou hlasy odevzdané pro jednotlivé volební strany a výsledky zapíší do počítače. Vytisknou protokoly a vše ještě uloží na disketu. Zástupci komise pak odvezou disketu i vytištěné a podepsané protokoly na přebírací pracoviště Magistrátu města Zlína. Celkové výsledky voleb v členění až do jednotlivých volebních okrsků najdou uživatelé internetu na adrese www.volby.cz.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky