Předpověď počasí

Obnova povrchu vozovky komunikace Za Humny II bude další akcí, která v tomto roce zlepší život lidí v Tečovicích. Měla by se realizovat ještě během září 2017. Nový živičný koberec o tloušťce 50 milimetrů bude položen v části ulice o délce 250 metrů. Předtím silničáři vyrovnají všechny nerovnosti. Upraveny budou rovněž vjezdy do domů a kanalizační vpusti. Zakázku, která bude plně hrazena z rozpočtu obce, bude realizovat firma PORR, a. s., odštěpný závod Morava se sídlem v Tlumačově.


„Jde o lokalitu, kde se ještě intenzivně stavějí po obou stranách ulice rodinné domy. Současná obnova povrchu vozovky proto ještě není konečný stav. Definitivní rekonstrukce této ulice se předpokládá až za několik let, po ukončení výstavby domů,“ upřesnil starosta Jaromír Doležal.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky