Předpověď počasí

Obecní úřad v Tečovicích zveřejnil statistiku počtu obyvatel včetně jejich průměrného věku v polovině roku 2017.

V polovině roku 2017 evidoval Obecní úřad v Tečovicích následující demografické ukazatele:
• Počet dospělých osob 1041
• - z toho počet mužů 512
• - počet žen 529
• Počet dětí ve věku 15 – 18 let 45
• - z toho chlapců 26
• - dívek 19
• Počet dětí do 15 let 200
• - z toho chlapců 103
• - dívek 97
Celkový počet obyvatel 1286
• Průměrný věk obyvatel Tečovic 41,081 roku
Pro srovnání – k 1. lednu 2016 měla obec v evidenci 1 292 občanů.
„Tato statistika ale nezahrnuje cizince, kteří jsou na území obce přihlášeni k trvalému pobytu. Počet obyvatel včetně cizinců vede Český statistický úřad,“ upřesnila úřednice obecního úřadu Marie Chrastinová. Podle ČSÚ měly Tečovice k 1. lednu 2017 včetně cizinců 1 329 obyvatel a jejich průměrný věk činil 41,5 roku.
Průměrný věk obyvatel Tečovic bez cizinců (41,081) i včetně cizinců (41,5) je o něco nižší než celostátní průměr. Statistici nyní evidují průměrný věk všech obyvatel České republiky (včetně cizinců) rovných 42 let.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky