Předpověď počasí

Kolem tří set tun bioodpadu zpracuje ročně tečovická komunitní kompostárna. Snižuje se tak objem odpadů, které končí na skládce, a tím šetří životní prostředí. Lidé by však měli být při třídění pečlivější a nemíchat mezi bioodpad věci, které do něj nepatří.

„Třídění bioodpadu obyvatelé Tečovic vzali za své. Můžeme říct, že systém separace a zpracování bioodpadu v naší obci funguje. Máme z toho radost,“ říká místostarosta Tečovic Pavel Rapant. Ročně se v obci zpracuje kolem 300 tun bioodpadu. O toto množství se snižuje celková hmotnost ostatních komunálních odpadů v popelnicích, a tedy i náklady za jejich odvoz a ukládání na zlínské skládce. bioodpad
„V roce 2014 jsme pro obec pořídili s dotací ministerstva pro životní prostředí vozidlo Avia se stlačovacím kontejnerem na svoz bioodpadu. Na východní straně katastru obce jsme zřídili vlastní kompostárnu. Máme zde štěpkovač, traktorek s čelním nakladačem a překopávač kompostu. Bioodpad, který se sem přiveze, v pravidelných intervalech převracíme, aby proběhl jeho biologický rozklad. Trvá to minimálně šest měsíců. Výsledkem je kompost, který si mohou bezplatně odvážet občané na své zahrádky nebo který využíváme při úpravách obecních pozemků,“ shrnuje celý proces Pavel Rapant.
V Tečovicích je rozmístěno šest velkoobjemových kontejnerů (objem 5 metrů krychlových), do kterých mohou obyvatelé ukládat rozměrnější bioodpad. Kromě toho byl každý dům vybaven biopopelnicí. Jejich obsah se sváží do kompostárny jedenkrát za čtrnáct dnů. Mezi občany, kteří o to měli zájem, bylo mimo to rozděleno šedesát kompostérů, ve kterých si mohou vyrábět kompost přímo pro svou potřebu na svém pozemku.
„Třídění odpadů patří k moderní obci, která chce být šetrná k životnímu prostředí. Jsem rád, že jsme se i v Tečovicích vydali touto cestou,“ poznamenal starosta Jaromír Doležal.
IMG 3234Přes všechna pozitiva systému separace a zpracování bioodpadů se pracovníci obce setkali už také s určitými problémy. „Největší komplikace vznikají, když lidé vloží do biopopelnic nebo kontejnerů pro bioodpad materiály, které tam nepatří. Jsou to například exkrementy zvířat, hnůj, plastové pytle s trávou, živočišné odpady, sklo. Letos se už stalo, že nám někdo zamíchal mezi bioodpad i kovové předměty nebo kameny. Jedna taková železná tyč nám při zpracování bioodpadu poničila náš štěpkovač. Mohlo dojít i ke zranění obsluhy,“ uvedl místostarosta Pavel Rapant. Apeluje proto na obyvatele obce, aby byli při třídění bioodpadu velmi pečliví.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky