Předpověď počasí

Jedna z priorit, kterou dlouhodobě prosazovalo vedení obce Tečovice, je definitivně splněna. Obec v červnu 2017 převzala od státu dokončený a zkolaudovaný suchý poldr na Hostišovském potoce.

Záchytnou nádrž – ochrannou hráz na Hostišovském potoce – vybudoval v letech 2015 – 2016 Státní pozemkový úřad. Jde o suchý poldr na severním okraji obce, který by v případě přívalových srážek či dlouhotrvajících vydatných dešťů zachytil a dočasně akumuloval vodu valící se od Hostišové a z luk a polí na severovýchodě od Tečovic a ochránil zastavěnou část obce před záplavou. poldrNádrž by měla efektivně zadržet až tzv. stoletou vodu. „Je to důležitá protipovodňová stavba, která může za mimořádných srážek v severovýchodním směru od Tečovic ochránit majetek, zdraví i životy našich občanů ve střední části obce,“ konstatoval starosta Jaromír Doležal.

Obec musela nejdříve získat do svého vlastnictví pozemky na místě stavby poldru. Často se tak dělo výměnou za pozemky na jiném místě. Protipovodňová opatření v hodnotě 16 milionů korun potom realizoval na své náklady Státní pozemkový úřad. Suchá nádrž má sypanou hráz o délce 118 metrů a výšce 5,6 metru. Může zadržet až 52 tisíc krychlových metrů vody. Součástí protipovodňového opatření v této lokalitě byla také úprava polních cest, vybudování záchytných průlehů, svodných prvků a cestních příkopů. Součástí akce byla také výsadba doprovodné zeleně – vzrostlých stromů a keřů.

Obec Tečovice nyní převzala suchý poldr do své správy a bude se o něj starat.

(vc)

 

IMG 3873IMG 3874IMG 3875poldr

Databáze firem Evropské databanky