Předpověď počasí

Nový povrch v délce téměř půl kilometru získá v Tečovicích ještě v tomto roce ulice Vývozek. Na její opravu se obci podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 procent uznatelných nákladů.

Ulice Vývozek patří v Tečovicích mezi jednu z nejvíce vytížených místních komunikací. Využívá ji poměrně velký počet obyvatel obce. Její rekonstrukce již byla potřebná. Povrch komunikace je z velké části poškozen překopy z dřívější realizace inženýrských sítí, zejména kanalizace. Je připravena oprava v úseku, který je dlouhý 460 metrů. Celkové náklady se předběžně odhadují asi na dva miliony korun, přesná cena však bude známa až po výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. „Výběrové řízení vyhlásíme co nejdříve, aby se vše stihlo ještě za příznivých klimatických podmínek před nástupem zimního období,“ uvedl starosta Jaromír Doležal. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhovělo žádosti obce a přiznalo na tuto akci dotaci ve výši poloviny uznatelných nákladů.

Rekonstrukce ulice bude spočívat v odfrézování 50milimetrové vrstvy starého povrchu a v položení nového živičného koberce. Počítá se také s rekonstrukcí dvou zpomalovacích prahů a odvodňovacích zařízení. Rovněž bude doplněn chybějící řádek žulové dlažby u silničního obrubníku v celé délce podél přilehlého chodníku.

(vc)

Databáze firem Evropské databanky