Předpověď počasí

Novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích přináší od 1. června několik změn. Tou zásadní a pro motoristy vítanou je zrušení místní příslušnosti při registraci vozidel a při provádění úkonů v registru vozidel.

„Zrušení místní příslušnosti v praxi znamená, že provozovatel vozidla nyní může provádět většinu úkonů v registru vozidel na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností v České republice. Nebude tedy vázán na své trvalé bydliště nebo v případě firmy na její sídlo,“ vysvětlil vedoucí Odboru občansko-správních agend Antonín Šrajer.

Na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností je nyní nově možné vyřídit nejen změnu vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla, ale i registraci nového či dovezeného vozidla, vyřazení vozidla z provozu (tzv. depozit), nahlásit zánik vozidla, podat žádost o registrační značku na přání či na nosič kol nebo o zápis tažného zařízení či přípojného vozidla.

Ale pozor! V případě umístění vozidla do depozitu je možné toto vozidlo opět uvést do provozu pouze na stejném úřadě, kde došlo k jeho vyřazení. Při umístění vozidla do depozitu totiž žadatel odevzdává úřadu registrační značky, které zde zůstávají uložené do té doby, než vozidlo opět uvede do provozu. Stejná situace nastává i v případě podání žádosti o značku na přání. Žádost lze podat na kterémkoli úřadě, samotné značky ale budou následně připraveny k vyzvednutí na stejném místě.

Další dvě změny, které díky novele zákona uspoří vlastníkům a provozovatelům vozidel čas a usnadní kontakt s úřady, přiblížil vedoucí oddělení evidence motorových vozidel ve Zlíně Martin Šoc.

Novela prodlužuje platnost protokolu o evidenční kontrole vozidla ze 14 na 30 dní. Protokol se vyžaduje například při změně vlastníka nebo provozovatele vozidla. (Při přepisu vozidla při změně vlastníka musel nový majitel od návštěvy STK a provedení evidenční kontroly stihnout vše vyřídit ve 14 dnech od evidenční kontroly, teď má na to dní 30 dní.). Dále se zjednoduší proces při schvalování vozidel, která prošla přestavbou. Nyní úřad v případě splnění zákonných podmínek přestavené vozidlo přímo schválí.

Ministerstvo dopravy České republiky připravilo pro motoristy jednoduchou mapu, kde najdou všechny úřady obcí s rozšířenou působností včetně kontaktů. Pro Tečovice jde o Magistrát města Zlína. Odbor občansko-správních agend sídlí v budově v ulici L. Váchy č. 602.

(S využitím tiskové zprávy MMZ)

Databáze firem Evropské databanky