Předpověď počasí

Konec vytékání vody z kanálů v jižní části Tečovic za přívalových dešťů. Situaci by mělo vyřešit plánované vybudování odlehčovací komory v lokalitě u kříže.

Problémy se zahlcováním kanalizace v jižní části Tečovic v době silných průtrží mračen by mělo odstranit vybudování odlehčovací komory splaškové kanalizace v lokalitě poblíž kamenného kříže. Odlehčovací komora zajistí, aby část deštěm silně naředěných odpadních vod za přívalových dešťů přetékala z kanalizačního systému do Hostišovského potoka a aby se kanalizační řad nezahltil. To dosud občas vedlo k nepříjemnému krátkodobému vytékání obsahu kanalizace z kanalizačních vpustí a odpadů.

Bez

„Byla to dlouhodobá závada naší kanalizace. Její odstranění je o to naléhavější, protože přes kanalizační řad Tečovic budou od roku 2018 protékat na malenovickou čistírnu odpadních vod také odpadní vody ze sousedních Sazovic, možná později i ze Lhotky,“ uvedl starosta Jaromír Doležal.

Vybudování odlehčovací komory splaškové kanalizace u kříže by se mělo uskutečnit ještě v prvním pololetí roku 2017. Práce zajistí na základě vítězství ve výběrovém řízení firma Tomáš Vlk z Březnice. Cena bude činit 268 tisíc korun.

(vc)

Databáze firem Evropské databanky