Předpověď počasí

Kronika

Den 21. únor před padesáti lety připadal na úterý – stejně jako letos. Tehdy se přes Tečovice přehnala silná vichřice a vyvrátila jednu ze dvou prastarých lip, které tehdy rostly u kaple Svaté Rodiny. Můžeme se o tom dočíst v obecní kronice.

„V úterý 21. února 1967 mezi 12. a 13. hodinou se přehnala krajem silná vichřice, které neodolala jedna ze dvou obrovitých lip u kapličky za Tečovicemi k Sazovicím. Lípy byly chráněny Památkovým úřadem. Byla to lípa opravdu obrovitá. U spodu měla 4 a ½ metru na obvodu. Kupodivu tak dlouho odolávala, přestože kmen její byl uvnitř zcela ztrouchnivělý a prázdný. (...) Pádem byla zčásti poškozena zadní část střechy i zdivo kapličky...,“ čteme v obecní kronice.

Vichřice

Ve Státním okresním archivu ve Zlíně-Klečůvce je uloženo několik svazků obecní kroniky Tečovic. Jde o kronikářské záznamy z let 1793–1892, 1925–1956, 1957–1963 a 1964–1970. Posledně uvedený svazek obsahuje i záznam události z 21. února 1967. Autorem tohoto svazku kronikářských zápisů byl dr. Josef Ryška.

„Obecní kroniky jsme nechali před časem profesionálně naskenovat a máme je uloženy a stále po ruce ve formátu PDF na kompaktních discích. Počítáme s tím, že bychom čas od času právě v naší kronice z roku 1967 „zalistovali“ a připomněli si na našem webu nebo i v obecním zpravodaji některé zajímavosti a skutečnosti, které se u nás děly před půl stoletím,“ řekl starosta Jaromír Doležal.

(vc)

Databáze firem Evropské databanky