Předpověď počasí

Rekonstrukce chodníku podél hlavní silnice v obci začala. Rozsáhlá stavební akce, kterou obec vysoutěžila za 12,5 milionu korun, potrvá v několika etapách až do konce května roku 2021. Významnou část nákladů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.


Přípravné práce na rekonstrukci chodníku podél hlavní silnice v Tečovicích zahájila zhotovitelská firma Eurovia CS, a. s., v posledním červencovém týdnu 2020. Rozsáhlá stavební akce, která potrvá až do konce května příštího roku, zahrnuje následující práce:
• výstavbu nového chodníku v celé délce od křižovatky u kříže až po areál bývalého zemědělského družstva naproti kostela včetně rekonstrukce vjezdů do přilehlých nemovitostí. Zelený pás mezi silnicí a novým chodníkem zůstane zachován, ale budou odstraněny živé keře a nahrazeny travnatým povrchem,
• instalaci nového veřejného osvětlení na nových stožárech,
• Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí rekonstrukci silničního průtahu a sjednocení šířky vozovky na sedm metrů,
• na návsi budou vybudovány dvě zastávky pro autobusy se zastávkovými zálivy. Původní zastávka ve středu obce bude později zrušena,
• u kostela a u obchodu budou vytvořeny dva nové přechody pro chodce s nasvětlením,
• u obecního úřadu vznikne místo pro přecházení s nasvětlením,
• do chodníku by měl být uložen rozvod optické sítě, který lidem umožní kvalitnější připojení k internetu.
„V souvislosti s výstavbou dojde ke krátkodobému omezení pohybu osob a vozidel po chodníku a hlavní silnici a také ke krátkodobému omezení vjezdu k nemovitostem. Prosím občany o trpělivost a spolupráci,“ říká starosta Jaromír Doležal. Vybízí rovněž obyvatele obce, kteří bydlí v blízkosti hlavní silnice a jejichž předzahrádky se dotýkají chodníku, aby si své okrasné rostliny a keře včas přesadili na jiné místo a předešli jejich poškození.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky