Předpověď počasí

Vážení občané,

od dnešního dne až do 11. 11. 2019 do 17:00 hod. je možné podávat žádosti o pronájem sociálního bytu v budově č.p. 145 v obci Tečovice. Žádosti odevzdávejte osobně na Obecním úřadě či vhoďte do poštovní schránky.

 Žádosti budou posuzovány Radou obce na základě hodnotících kritérií.

Než začnete vyplňovat samotnou žádost, důkladně si pročtěte podmínky pro získání sociálního bytu.

Podmínky získání sociálního bytu v obci Tečovice

Formulář žádosti najdete zde. Nezapomeňte k žádosti vyplnit a přiložit Přílohy I. a II.

Žádost o pronájem soc. bytu

Příloha I. žádosti o pronájem soc. bytu

Příloha II. žádosti o pronájem soc. bytu

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás obraťte.

Databáze firem Evropské databanky