Předpověď počasí

Odborná zahradnická firma, která zvítězila v nedávném výběrovém řízení, začíná ve dvou lokalitách v katastru Tečovic s obnovou krajinné zeleně. Do konce listopadu zajistí výsadbu nových dřevin na ploše téměř jednoho hektaru. Obec získala pro tento záměr dotaci Ministerstva životního prostředí.

„Jde o jednu z našich významných neinvestičních akcí tohoto roku. Jejím smyslem je chránit a vytvářet pestrou kostru zeleně v zemědělsky intenzivně využívané krajině. Vrátit do krajiny zeleň, snížit vodní a větrnou erozi, podporovat zvýšení diverzity při využívání území,“ říká starosta Jaromír Doležal. Obnovou krajinné zeleně se mají podpořit neprodukční funkce krajiny a posílit její ekologická stabilita.

Obnova krajinné zeleně, která spočívá především ve výsadbě křovin a alejových stromů, se bude realizovat v lokalitě poblíž kapličky a v prostoru za hasičárnou. Celková rozloha obou území činí 0,91 hektaru. Součástí projektu je také následná péče o vysazenou zeleň po dobu tří let.

„Do výběrového řízení na zhotovitele této zakázky se nám přihlásilo třináct firem. Jako nejvýhodnější jsme vybrali společnost Zábojník – contractors, s. r. o., z Bystřice pod Hostýnem. Zajistí nám obnovu zeleně za cenu 479 tisíc korun včetně DPH. Cena je asi o 35 procent nižší, než s jakou jsme počítali v původním orientačním rozpočtu,“ doplnil starosta. Dotace Ministerstva životního prostředí bude činit 80 procent z uznatelných nákladů.

Podle smlouvy o dílo by měla firma dokončit výsadbu v obou lokalitách nejpozději do konce listopadu letošního roku.

(vc)

Databáze firem Evropské databanky