Předpověď počasí

Bylo nutno rozšířit hřbitov

Pohřbívání na tečovském hřbitově dělalo v posledních letech velké potíže. Nebylo již místa, kam pohřbívat. Na počet obyvatel Tečovic, Lhotky a Chlumu tak malý hřbitov rozhodně nestačil. Docházelo i k neshodám a svárům o místa na hroby, protože je snahou občanů udržovat pro sebe zpravidla dvojhroby. Uvažovalo se již řadu let o vybudování nového hřbitova. Byl také plán postavit hřbitov na pozemcích za kapličkou. Rozumnější však bylo rozšíření dosavadního hřbitova v jeho přímém sousedství. Nový hřbitov byl zhruba dobudován v roce 1967, ale nebyl ještě k pohřbívání upraven. Teprve až v tomto roce 1968 se na něm začalo pohřbívat. Do prvních hrobů byly přeneseny pozůstatky z 3 hrobů zrušených před hlavním vchodem do kostela. V tomto místě byla hřbitovní zeď vybourána a zde byl upraven příchod na nový hřbitov.

Když ještě nebyl do obce zaveden plyn
Za Tečovicemi přes Padělky vede plynovod na svítiplyn. Ale do obce svítiplyn zaveden není. Jako palivo v plynových sporácích se užívá plynu propan-butanu z plynových bomb. Majitel sporáku si musí opatřit 2 bomby buď velké, nebo menší, a jich používá. Naplnění se děje po určité době – podle používání. Je to topení levné. Naplnění menší bomby, která vydrží asi ? dní, stojí 23 Kčs, velké bomby ? Kčs. Z bezpečnostních důvodů musí být bomby umístěny mimo prostor bytu, tedy venku, kryté. Nebezpečí otravy zde není, protože plyn je cítit a není tak nebezpečný, otravný, jako svítiplyn. K topení v pokojích si někteří opatřují kamna naftová. Taková kamna stojí něco málo přes tisíc korun, 1 litr nafty stojí 90 haléřů. Spotřeba nafty je určována rozsahem topení.
K vybavení kuchyně patří ledničky. Je jich v obci mnoho. Je málo bytů, kde ledničky nejsou.
K vytápění celého bytu si mnozí zařizují etážové ústřední topení. Jsou to kovová kamna s nádrží vody a tato se odvádí cirkulačně potrubím do radiátorů v místnostech. Kamna se umísťují ponejvíce ve sklepě. V městě Gottwaldově se většina bytů a domů vytápí ústředním topením, parou z místní teplárny při elektrárně.
Dva údaje, které v textu nahrazuje otazník, tečovický kronikář ve svém zápise vynechal a zřejmě je chtěl doplnit dodatečně. Už se k tomu však nedostal a vynechaná místa zůstala prázdná.

Jak hospodařilo tečovické zemědělské družstvo
Jednotné zemědělské družstvo Tečovice hospodařilo na 562 hektarech zemědělské půdy, z toho bylo 519 hektarů orné půdy. Mělo 206 členů. V roce 1968 družstvo sklidilo 4 419 metráků pšenice, 656 q žita, 2 082 q ječmene, 1 136 q ovsa, 818 q brambor, 52 q máku a 17 q ovoce. V družstvu se chovalo 445 kusů skotu, 2 591 slepic a 13 koní. Slepice snesly 368 432 vajec a nadojilo se 531 194 litrů mléka.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky