Předpověď počasí

Také v letošním roce se uskuteční celostátní Tříkralová sbírka. Do ulic Tečovic vyrazí o víkendu 4. a 5. ledna 2020 osm skupinek koledníků. Budou shromažďovat prostředky na charitativní projekty a pomoc potřebným.


Skupinky koledníků v převlecích biblických tří králů budou obcházet dům od domu, zazpívají koledu, na požádání napíší křídou požehnání na zárubně dveří a poprosí o příspěvek do zapečetěné kasičky. Nabídnou dárcům drobnou pozornost. Výtěžek sbírky je určen na charitativní účely.
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. Tříkrálová sbírka je považována za největší dobrovolnickou akci v Česku. Letos jde již o 20. ročník sbírky. Za dvacet let sbírka vynesla v celé republice více než 1,3 miliardy korun.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
O výsledku sbírky budou její organizátoři informovat po rozpečetění kasiček a přesném spočítání peněz.
Další podrobnosti o Tříkrálové sbírce jsou zveřejňovány na internetových stránkách https://www.trikralovasbirka.cz .

Databáze firem Evropské databanky