Předpověď počasí

Sdělení jiných úřadů

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.03.2017 20.03.2017 W-Rozhodnutí -stavební povolení
MCH uredni deska
18.01.2017 03.02.2017 VV-Komunikace Vývozek v Tečovicích-vodovod a kanalizace
JD
13.01.2017 31.01.2017 Rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností
MCH uredni deska
23.11.2016 09.12.2016 Protipovodňová opatření v k.ú. Sazovice, SOP 03-Záchytný příkop OP1, SO 04-Poldr POL1 a SO 05- Poldr POL2
MCH uredni deska
16.11.2016 07.12.2016 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
MCH uredni deska
11.10.2016 26.10.2016 Protipovodňová opatřenív k.ú. Sazovice
MCH uredni deska
11.10.2016 27.10.2016 Přerušení dodávky el. energie
MCH uredni deska

Informace z obecního úřadu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.02.2017 23.02.2017 Pozvánka na 14. zasedání ZO Tečovice
JD uredni deska
16.01.2017 01.02.2017 Záměr 01/2017
uredni deska
16.01.2017 01.02.2017 Záměr 02/2017
uredni deska
05.12.2016 21.12.2016 Návrh rozpočtu 2017
MCH uredni deska
30.11.2016 16.12.2016 Veřejná vyhláška 1/2016
mch uredni deska
30.11.2016 16.12.2016 Veřejná vyhláška 2/2016
MCH uredni deska
19.10.2016 27.10.2016 pozvánka na 12. zasedáhní ZO 26.10.2016
MCH uredni deska
10.10.2016 15.10.2016 Informace o konání kulturní akce
MCH uredni deska
08.10.2016 31.10.2016 Výsledky voleb do Krajského zastupitelstva Zlínského kraje
MCH uredni deska
27.09.2016 14.10.2016 Obecně závazná vyhláška obce Tečovice č. 2/2016 o nočním klidu
MCH uredni deska

Územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.12.2016 22.01.2017 VV oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Tečovice v období 2013-2017
uredni deska
21.12.2016 22.01.2017 Zpráva o uplatňování Územního plánu Tečovice za uplynulé období 2013-2017
uredni deska

Dokumenty starosty obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.12.2016 22.12.2016 Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice
MCH uredni deska

czechpoint

czech point