Předpověď počasí

KronikaOpět listujeme v obecní kronice Tečovic z roku 1967. A protože je začátek nového školního roku, dotkneme se ještě tématu školství.


Od 1. 4. 1967 vstoupil v platnost nový platový řád učitelů a vychovatelů. Místo dosavadních 6 platových stupňů po 5 letech se zavádí 8 platových stupňů, a to stupně: začáteční, pak po 1, po 4, po 7, po 10, 15, 20 a 25 letech školní služby. Do 5. platového stupně mohou učitelé postoupit po absolvování postgraduálního studia. Učitelé 1. – 5. postupného ročníku jsou podle tohoto zařazeni do II. pracovní třídy, která má tyto sazby základních měsíčních platů za normální míru vyučovací povinnosti:
1. stupeň – 1 150 Kčs
2. stupeň – 1 300 Kčs
3. stupeň – 1 400 Kčs
4. stupeň – 1 500 Kčs
5. stupeň – 1 600 Kčs
6. stupeň – 1 700 Kčs
7. stupeň – 1 800 Kčs
8. stupeň – 1 900 Kčs
Ředitelský příplatek činí 200 Kčs. (Průměrný příjem jednoho učitele ve škole činí 1 502 Kčs hrubého, 1 350 Kčs čistého příjmu.) Školnice má průměrný měsíční čistý příjem 683 Kčs.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky