Předpověď počasí

Leckterému motoristovi letos končí platnost řidičského průkazu. Odbor občansko-správních agend zlínského magistrátu proto doporučuje řidičům, aby si platnost svého řidičského průkazu zkontrolovali a případně včas požádali o prodloužení.

„Letos proběhne největší výměna řidičských průkazů v historii. Řidičů s trvalým bydlištěm ve správním obvodu s rozšířenou působností Zlín, kterých se výměna týká, je více než sedm a půl tisíce,“ uvedl mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

Během letošního roku postupně pozbudou platnost řidičské průkazy vydané v roce 2007. Byly vydány na dobu deseti let, a to v historicky nejvyšším počtu. „Řidiči by si měli datum platnosti dokladu ve vlastním zájmu pohlídat, aby stihli včas požádat o jeho výměnu. Za řízení s propadlým řidičským průkazem hrozí při silniční kontrole pokuta,“ upozorňuje vedoucí Odboru občansko-správních agend Magistrátu města Zlína Antonín Šrajer.

Výměnu lze provést nejdříve tři měsíce před skončením platnosti průkazu. Lhůta pro vydání je 20 dní a výměna je zcela bezplatná (pokud současně nedochází ke změně údajů). Řidič může také požádat o výměnu ve zkrácené lhůtě do pěti pracovních dnů, ale za tento „expresní“ termín už musí zaplatit správní poplatek 500 korun.

Řidičské průkazy se vyrábějí centrálně ve Státní tiskárně cenin. Pro vvýměnu řidičského průkazu je zapotřebí se osobně dostavit na pracoviště magistrátu v ulici L. Váchy 602 ve Zlíně-Prštném, přinést platný doklad totožnosti, jednu průkazovou fotografii a současný řidičský průkaz. Potřebnou fotografii lze také pořídit přímo v přízemí budovy. Termín pro vyřízení řidičského průkazu si může občan objednat elektronicky prostřednictvím webových stránek města: https://portalobcana.zlin.eu/detail-zivotni-situace.aspx?cislo=201&akce=rezervace. Úřední hodiny pracoviště vyřizujícího agendu řidičských průkazů jsou v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.

Více informací k vyřizování řidičského průkazu lze nalézt na internetových stránkách: https://portalobcana.zlin.eu/homepage.aspx.

(vc, tisková zpráva MMZ)

Databáze firem Evropské databanky